Schaarste

In 2013 waren er voor het eerst meer 50-plussers dan 30-plussers op de werkvloer.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De gemiddelde leeftijd van de werkzame beroepsbevolking stijgt gestaag. In 2013 kwam deze uit op 41,7 jaar. In 2012 was de gemiddelde werknemer nog 41,4 jaar, terwijl die in 2003 nog uitkwam op 39,1 jaar. Om de vergrijzing in een bedrijfstak te beschrijven, hanteert het CBS de term 'Generatie-index'. Daarin wordt het aantal vijftigers in een bedrijfsklasse gedeeld door het aantal dertigers. Bij een index van 1 zijn de vijftigers en dertigers in evenwicht. Bij een index hoger dan 1 zijn er relatief veel vijftigers.

In 2007 stond de generatie-index voor de totale werkzame beroepsbevolking op 0,77. Dat betekent dus dat de dertigers de overhand hadden. De index stond in 2001 nog op 0,58. En nu staat de index op 1,03 en is dus in de afgelopen zes jaar met 0,26 toegenomen.

Schaarste ligt op de loer
De gemiddelde leeftijden in de sectoren Informatie & communicatie en Financiƫle dienstverlening stegen ook naar respectievelijk 39,5 jaar en 41,8 jaar.
Vergrijzing is dus echt al jaren aan de gang. Ook in de ICT sector. Daar komt nog eens bij dat er steeds minder studenten kiezen voor een ICT-opleiding. Het aanbod IT-specialisten is dus dalende en we krijgen te maken met schaarste.

Hoe kunnen we hier nu het beste mee omgaan? Door gebruik te maken van innovatieve methoden om systeemontwikkeling toe te passen. Denk bijvoorbeeld toepassing van Agile/Scrum, maar ook aan inzet van 'slimme' ontwikkelplatformen, zoals Outsystems. Hiermee maak je het mogelijk om in dezelfde tijd met minder mensen evenveel te realiseren. Daarnaast kunnen we natuurlijk ook de in Nederland steeds schaarser wordende expertise uit de ons omringende landen inhuren. Denk aan mogelijkheden als outsourcing naar een nearshoring partner of het tijdelijk 'invliegen' van experts. Al eens aan Portugal gedacht?

 


Evan Bouchard Womens Jersey